21. nov, 2018

Sommaren 2018 kort semester Bornholm

Jaa Mårran DK cert och numera NORD UCH !!!!!! Fantastisk sommar! Mårran BIM Norge ochcacib, cert , följt av BIR Danamrk med cert o cacib