Bruksmeriter & Tjänstehundar

Tjänstehundar

TJH LPI SANGOLD SPÖKAR HITODIT

TJH SANGOLD SPÖKAR HÄRODÄR

Bruksmeriter

SE VCH SE U(U)CH LPI LPII SANGOLD MONSTRAR ZTORT INTE ZTÖRST, akl sök Godkänd, akl spår Uppflyttad

LPI SANGOLD MONSTRAR TROGET Uppflyttad akl, gk+uppflyttad lkl spår, gk högre spår

LPI SANGOLD SPÖKAR HITODIT Uppflyttad akl, gk lkl spår

LPI LPII LPIII LPELIT S LCH SANGOLD SPÖKAR JASÅ gk anl spår, gk bok prov

LPI SANGOLD SPÖKAR JUST NU gk bok prov

TJH SANGOLD SPÖKAR HÄRODÄR Uppflyttad akl, gk + uppflyttad lkl spår, gk bok prov

LPI SANGOLD TROLLAR IMPULSIVT gk + uppflyttad akl

S  VCH  LP1 SANGOLD KRAMAS KEJSERLIGT gk bok-prov